future2Dit blog gaat over het onderscheid tussen regulier coachen en potentieelgericht coachen. Regulier coachen is oplossingsgericht van aard. Het streeft een vooraf bepaald resultaat na, vaak ‘de meetlat’ genoemd. Kort gezegd komt het erop neer dat je als coachee, uiteraard met behulp van je coach, op zoek gaat naar de oorzaken van je gedrag, alternatieve mogelijkheden verkent, voor- en nadelen afweegt en gaat experimenteren met nieuw gedrag in de praktijk.  Een prima aanpak die bewezen effectief is. Maar soms is er iets anders nodig. Soms heb je alles van voor naar achter geanalyseerd, alles onder ogen gezien en kom je op een punt dat je zegt: ‘ik weet het niet meer, ik weet het écht niet meer. Ik wil vooruit, ik voel dat dat ook mogelijk is, maar hoe?’ Dan lijkt het alsof je analytisch vermogen, hoe sterk ontwikkeld ook, je niet meer verder kan helpen. Sterker nog, hoe meer je nadenkt, hoe verder je van de oplossing of mogelijke alternatieven verwijderd raakt. Wat dan?

Het potentieel

Dan kan Potentieelgericht Coachen je verder helpen.  Potentieelgericht coachen kent een andere benaderingswijze. Natuurlijk, er wordt een resultaat nagestreefd, echter dat is niet vooraf bepaald. Wél is er het vertrouwen dat het probleem niet kan bestaan zonder dat de oplossing aanwezig is. Welke dat is, dat is nog te ontdekken. We gaan hier vooraf niet over nadenken. We vertrouwen erop dat er informatie beschikbaar is die de coachee verder kan brengen. Er is een ‘potentieel’ dat zich, net voorbij het huidige moment, aandient. Potentieelgericht coachen helpt je, via creatieve oefeningen en visualisaties, in contact te komen met dat potentieel, met jouw potentieel. Mogelijk heb je nu de indruk dat potentieelgericht coachen een methode is ná iets anders, maar je kunt deze aanpak uiteraard ook direct inzetten. Drie belangrijke vragen staan centraal in deze benadering en geven je richting in het verzamelen van de benodigde informatie.

Vraag 1: Wat wil er gebeuren?

Grammaticaal gezien een nogal bijzondere vraag. Alsof er een entiteit is buiten jezelf die ook nog eens iets wil! En stel nu eens, even voor nu, dat dat ook zo is. Wat is dat dan? Wat is het grotere plaatje dat zich hier laat zien? Welke kans of mogelijkheid ligt er in de grotere context waarin je je bevindt, verscholen? Wellicht wordt je uitgenodigd om grenzen te stellen of onder ogen te zien dat je carrière-pad een heel andere is.

Vraag 2: Wie vraagt het potentieel je te zijn?

Nu je weet welk potentieel zich, net voorbij het huidige moment, wil laten zien, welke rol of verantwoordelijkheid wordt daarin dan van je gevraagd? Welk appèl wordt er op je gedaan? En hoe wil je je daartoe verhouden? Deze vragen helpen je te ontdekken wie je bent in dat potentieel, wie je verkiest te zijn. Als de situatie van jou vraagt om nu eens écht (en misschien wel voor het eerst) grenzen te stellen, dan verkies je iemand te zijn die goed contact heeft met zichzelf, in zichzelf vertrouwt en zich krachtig durft op te stellen in interactie met anderen. Laat je potentieel zien dat je carrière een andere is, dan verkies je iemand te zijn die bereid is het onbekende te gaan onderzoeken en voorbij de gebaande paden te treden.

Vraag 3: Wat vraagt het potentieel je te doen?

Pas de laatste vraag gaat over het ‘doen’. Nu je volledig geïnformeerd bent over jouw mogelijkheden in de toekomst, nu je besloten hebt wie je wilt zijn in die mogelijkheden, wat wordt er dan nu van je gevraagd te doen of te ondernemen? Welke eerste stap kun je daarin zetten? Dit is de ‘hoe-vraag’ waar het allemaal mee begon en die je toen helemaal niet kon beantwoorden. Het mooie, boeiende en inspirerende van de potentieelgerichte benadering in coachen is dat, nu je op dit punt bent aangeland, het eigenlijk helemaal geen vraag meer is. Je weet exact en zonder enige moeite, wat je te doen staat. En je kunt niet wachten om het te gaan uitvoeren!

Conclusie

Samengevat, potentieelgericht coachen richt zich vanuit het huidige moment naar de toekomst, waarbij jouw stappen worden geïnformeerd door jouw potentieel in de toekomst. Het kijkt niet terug en ontrafelt geen oorzaken, maar inspireert en geeft je voorwaartse energie. Het boort een informatiebron aan die anders, grootser en krachtiger is dan je analytische denkvermogen. Ik kan me goed voorstellen dat je nu denkt “ik geloof dat ik het ergens wel begrijp wat hier bedoeld wordt, maar ik vind het nog wel enigszins vaag. Hoe werkt dat dan?” Twee opmerkingen daarover; het gaat hier niet over ‘snappen’ of ‘begrijpen’, onze gebruikelijke comfortzone van waaruit we alles gewend zijn te benaderen. Het gaat hier om open stellen, ervaren en kijken wat er gebeurt, zonder vooraf betekenis te willen geven. Dat laatste kan prima achteraf. Het is eerst ervaren, dan pas betekenis toevoegen. En of je dan gaat ‘snappen’ hoe je tot de informatie gekomen bent? Misschien, maar hoe relevant is dat dan nog? Je hebt zicht op je toekomst, je weet wie je wilt zijn in die toekomst en je weet haarfijn wat je nu te doen staat en je kunt vooruit!

Ik nodig je van harte uit om in het veld hieronder je reactie te delen! 

Deel, tweet, share dit blog door de social media knoppen aan te klikken als je denkt dat het waarde toevoegt aan jouw netwerk!