handenJouw houding, overtuigingen en aannames zijn van invloed op de mogelijkheden en kansen van de coachee. En dat gaat veel verder dan je op het eerste gezicht zou denken. Hoe zou het zijn als je zelf gecoacht wordt door iemand die geen vertrouwen er in heeft dat jij je doelen kunt bereiken? Dat voelt niet goed, dat is meteen duidelijk, maar hoe ver gaat die invloed? Heel ver.

Wanneer je als coach er vanuit gaat dat de ander áltijd het vermogen en potentieel heeft om de gewenste verandering in zijn of haar leven aan te brengen, dan steun je optimaal. Het gaat dan niet zozeer om wat je zegt maar om de energie die je uitstraalt.

In het Amerikaans heet dit “holding space”. Een mooie term die zich moeilijk laat vertalen, en zoiets betekent als steunen vanuit de energie. Alles is energie en in deze energie zijn we allemaal met elkaar verbonden. Dus elke verandering, gedachte of invloed heeft effect op het geheel. Dus ook jouw gedachten (die je misschien nooit uitspreekt) over de coachee.

Holding space passen we vaak toe in het dagelijks leven. Zo zeggen we tegen iemand die een belangrijke presentatie moet houden of een examen moet doen: “ik zal aan je denken”. Of iemand die een groot verlies te verwerken heeft: “ik ben er voor je”. Of je steekt een kaarsje op. En bidden is ook een vorm van holding space op een andere manier. Het gaat om de intentie die je hebt die invloed heeft op het geheel.

Het is door diverse wetenschappers aangetoond dat holding space een aantoonbaar positief effect heeft op mensen. Zelfs als ze niet weten dat er iemand ís die ze op die manier steunt.  Het is dus een waardevol instrument binnen coaching.

In coaching kun je je vermogen om te steunen vanuit de energie vergroten op de volgende manieren:

  • Vertrouw onvoorwaardelijk op het vermogen van de coachee.
  • Geef ruimte aan wat nodig is en faciliteer het proces.
  • Ben met je volle aandacht bij de ander, maak echt hartcontact.
  • Sta de coachee toe eigen keuzes te maken en te falen en zijn of haar leven anders te leiden dan jij zou doen.
  • Ben een container voor alles wat er is en ben daar bij, zonder in het “doen” te schieten.
  • En als het op een of andere manier niet lukt, wat echt wel eens voor zal komen, werk dan zelf aan het thema dat zich aandient. Doordat jij leert en ontwikkelt en oordelen loslaat groei je als coach. Een echte win-win situatie.